Modelové situace v obrazech - Čtveřice obrázků
- znáte z Koménia

ms.gif, 1 kB zs.png, 2 kB sd.png, 2 kB
 • Určeno pro žáky 1. – 5. tříd základních škol, speciální a praktické školy, družiny a mateřské školy - předškolní věk.
 • Použijete je v mnoha předmětech - český jazyk, anglický jazyk, prvouka, sloh, výtvarná výchova atd.
 • Karty určitých témat lze využít při výuce první pomoci.
 • Rozvíjí vnímání, paměť, fantazii, logické myšlení a řeč a slovní zásobu.
 • Pomáhá dětem chápat souvislosti a vztahy mezi jevy.
 • Jednoduchá příprava do hodiny. Obrazy jsou uloženy v obalu, který obsahuje návody a způsoby práce.
 • Umožní aktivní zapojení velkého počtu žáků do probíraného tématu. Pracovat můžete v lavici, na tabuli, ve skupinách viz. obrázky.
 • Vysvětlí problém formou hry.
 • Žáky práce s kartami baví.
 • Soubor obsahuje 60 obrazů = 15 příběhů - školních lavic.
vyuziti.png, 159 kB

Nebezpečné situace II.

Nebezpečné situace II., první pomoc, logopedie, prevence, sloh, větná stavba, obrázková osnova, vyprávění, společní jmenovatelé, tvoření vět, slovní zásoba, dějová posloupnost


2a.jpg, 15 kB
1. Dívka odchází z domu se psem
2b.jpg, 15 kB
2. Cizí muž láká dívku do domu
2c.jpg, 15 kB
3. Dívka vchází do domu
2d.jpg, 15 kB
4. Policie s rodiči, že se dívka nevrátila
 
obr01.jpg, 15 kB
1. Dva kluci s míčem na pláži
obr02.jpg, 15 kB
2. Kluci jsou červení
obr03.jpg, 15 kB
3. Kluci pod slunečníkem
obr04.jpg, 15 kB
4. Kluci si hrají s míčem, mají čepice

Princip práce

60 barevných obrazových karet formátu A5 obsahuje 15 příběhů nebezpečných situací z reálného prostředí, do kterých se děti mohou dostat. Děj situací je postupně rozkreslen na čtyřech kartách tak, aby z něho bylo možno vyčíst: Proč se to stalo! Jak se to stalo! Když se to už stane, co pro to udělat, aby se to příště nestalo. A když se to stane, jak se zachovat!

Situace

Ukázky dalších situací

 1. Úpal
 2. Drážní napětí
 3. Kouření
 4. Spadené elektrické dráty
 5. Opaření kávou
 6. Nevěříme cizím lidem
 7. Bruslení na rybníku
 8. Oheň v lese
 1. Skákání do vody
 2. Stavba
 3. Ztratit se na ulici
 4. Sirky
 5. Vzteklý pes
 6. Pád ze stromu
 7. Šikana
obr01.jpg, 40 kB
1.
obr15.jpg, 40 kB
2.
obr21.jpg, 40 kB
3.
obr19.jpg, 40 kB
6.
obr25.jpg, 40 kB
10.
obr09.jpg, 40 kB
12.
obr07.jpg, 40 kB
15.
 

Komu je výuková pomůcka určena:

Pro žáky 1. – 5. tříd základních škol, speciální a praktické školy, družiny a mateřské školy - předškolní věk.

Možné způsoby práce:

 • Učitel karty zamíchá a požádá žáky, aby je roztřídili do čtveřic podle toho, jak spolu souvisejí
 • Vždy čtveřice obrazů tvoří jednu situaci. A žáci musejí obrazy postupně seřadit tak, jak šel děj.
 • Učitel jeden z obrázku situace vyjme a požádá žáka – skupinu žáků, aby chybějící obraz dovyprávěli, domalovali či předvedli
 • Učitel vybere žáka – skupinu žáků, aby předstoupil(i) před třídu se svojí situací a popsal(i) všem, co se v ní stalo.
 • Situace rozebereme z různých hledisek, například: Kde se stala chyba? Jak tomu šlo zabránit? Jak se v takové situaci správně zachovat? Co ještě by se mohlo stát? apod.
 • Žáci hledají na čtveřici obrazů společné prvky, obrázky či podstatná jména, tvoří větnou stavbu, referát, hledají společné jmenovatele.
 

Proč pomůcku použít:

 • vypracovaná témata osloví většinu předmětů prvního stupně (prvouka, sloh, výtvarná výchova, jazyk český)
 • pomůcka rozvíjí vnímání, paměť, fantazii, logické myšlení a řeč /vyprávění/
 • dítě se učí správně chápat souvislosti a vztahy mezi jevy
 • princip práce žáci rychle pochopí
 • oživení hodiny /žáci třídí, řadí, vyprávějí, malují či předvádějí/
 • zjednodušená příprava do hodiny.
 • každopádně zjednodušenou přípravu do hodiny
 • aktivní zapojení co největšího počtu žáků do probíraného tématu
 • žáci chtějí pracovat, neboť zapojí většinu smyslů a práce je různorodá
 • vysvětlovaný problém je forma hry

Vydáváme tato témata:

 1. Nebezpečné situace I.
 2. Nebezpečné situace II.
 3. Dopravní výchova – chodci
 4. Dopravní výchova – cyklisté
 5. Slušné chování
 6. Vzájemné respektování
 1. Péče o zdraví
 2. Rodina
 3. Společenské chování
 4. První pomoc
 5. Ekologie
 6. Informační a komunikační technologie

Použité materiály:

Barvy, papír a laminace má testy na zdravotní nezávadnost.
Obrazy z křídového papíru jsme testovali:

 • na cucání
 • na ohýbání z nervozity
 • na pevnost, ukazujete-li obrazy třídě
 • na roztržení, když se žáci o obrazy tahají
a zvolili jsme takové materiály, abyste byli dlouho spokojeni. Uvnitř obalu najdete popis situací a na zadní straně návod a způsoby použití.

Rozměry:

Obrazy jsou formátu A5.

Záruční lhůta a náhradní díly

Viz.: Obchodní podmínky

Cena:

550,- Kč provedení standard
810,- Kč provedení standard + oboutranná laminace 80 mic TOUCH kapsa
Na tuto pomůcku můžete čerpat peníze ze šablon.

Obj.č. 02-30 Dopravní výchova - chodci - (provedení standard) - 550,- Kč
Obj.č. 02-31 Dopravní výchova - chodci - (provedení standard + oboustranná laminace) - 810,- Kč
Obj.č. 02-10 Nebezpečné situace I. - (provedení standard) 550,- Kč
Obj.č. 02-11 Nebezpečné situace I. - (provedení standard + oboustranná laminace) 810,- Kč
Obj.č. 02-20 Nebezpečné situace II. - (provedení standard) 550,- Kč
Obj.č. 02-21 Nebezpečné situace II. - (provedení standard + oboustranná laminace) 810,- Kč
Obj.č. 02-50 Slušné chování - (provedení standard) 550,- Kč
Obj.č. 02-51 Slušné chování - (provedení standard + oboustranná laminace) 810,- Kč
Obj.č. 02-60 Vzájemné respektování - novinka - (provedení standard) 550,- Kč
Obj.č. 02-61 Vzájemné respektování - novinka - (provedení standard + oboustranná laminace) 810,- Kč

vytisknout.gif, 1 kB objednavka.gif, 1 kB poslat.gif, 1 kB
 
 

Mapa stránek

Úvodní strana
Videa
O nás
Kontakty

Služby

Novinky e-mailem
Ceník a objednávka zboží
Dotazy a připomínky
Záruční a obchodní podmínky

Kontakt

+420 606 720 683
didakt@didakt.cz
bezpecna_skolka.png, 25 kB