Modelové situace v obrazech - Čtveřice obrázků
- znáte z Koménia

ms.gif, 1 kB zs.png, 2 kB sd.png, 2 kB
 • Určeno pro žáky 1. – 5. tříd základních škol, speciální a praktické školy, družiny a mateřské školy - předškolní věk.
 • Použijete je v mnoha předmětech - český jazyk, anglický jazyk, prvouka, sloh, výtvarná výchova atd.
 • Karty určitých témat lze využít při výuce první pomoci.
 • Rozvíjí vnímání, paměť, fantazii, logické myšlení a řeč a slovní zásobu.
 • Pomáhá dětem chápat souvislosti a vztahy mezi jevy.
 • Jednoduchá příprava do hodiny. Obrazy jsou uloženy v obalu, který obsahuje návody a způsoby práce.
 • Umožní aktivní zapojení velkého počtu žáků do probíraného tématu. Pracovat můžete v lavici, na tabuli, ve skupinách viz. obrázky.
 • Vysvětlí problém formou hry.
 • Žáky práce s kartami baví.
 • Soubor obsahuje 60 obrazů = 15 příběhů - školních lavic.
vyuziti.png, 159 kB

Dopravní výchova - chodci

Dopravní výchova - chodci, logopedie, prevence, sloh, větná stavba, obrázková osnova, vyprávění, společní jmenovatelé, tvoření vět, slovní zásoba, dějová posloupnost


1a.jpg, 15 kB
1. Školáci stojí před přechodem u školy
1b.jpg, 15 kB
2. Školáci přecházejí po přechodu
1c.jpg, 15 kB
3. Pohled z kabiny auta
1d.jpg, 15 kB
4. Děti na druhé straně přechodu
 
1a.jpg, 15 kB
1. Školáci v autě
1b.jpg, 15 kB
2. Školáci před školou vystupují z auta
1c.jpg, 15 kB
3. Od auta odlétají dveře
1d.jpg, 15 kB
4. Školáci vystoupili z auta

Princip práce

60 barevných obrazových karet formátu A5 obsahuje 15 příběhů nebezpečných situací z reálného prostředí, do kterých se děti mohou dostat. Děj situací je postupně rozkreslen na čtyřech kartách tak, aby z něho bylo možno vyčíst: Proč se to stalo! Jak se to stalo! Když se to už stane, co pro to udělat, aby se to příště nestalo. A když se to stane, jak se zachovat!

Situace

Ukázky dalších situací

 1. Přecházení čtyřproudé silnice
 2. Bezpečně vycházet z domu
 3. Cyklostezka v parku
 4. Chůze po silnici bez chodníku
 5. Poutání v autě
 6. Přecházení silnice na semafor
 7. Přecházení silnice bez semaforu
 8. Přecházení silnice s ostrůvkem
 1. Snížená viditelnost
 2. Vyběhnutí zpoza autobusu
 3. Vyběhnutí zpoza zaparkovaných aut
 4. Vyhýbání se na chodníku
 5. Vycházení před školou
 6. Vystupování z auta
 7. Železniční přejezd
obr24.jpg, 40 kB
1.
obr28.jpg, 40 kB
2.
obr01.jpg, 40 kB
5.
obr11.jpg, 40 kB
8.
obr01.jpg, 40 kB
9.
obr01.jpg, 40 kB
12.
obr19.jpg, 40 kB
13.
obr15.jpg, 40 kB
14.

Komu je výuková pomůcka určena:

Pro žáky 1. – 5. tříd základních škol, speciální a praktické školy, družiny a mateřské školy - předškolní věk.

Možné způsoby práce:

 • Učitel karty zamíchá a požádá žáky, aby je roztřídili do čtveřic podle toho, jak spolu souvisejí
 • Vždy čtveřice obrazů tvoří jednu situaci. A žáci musejí obrazy postupně seřadit tak, jak šel děj.
 • Učitel jeden z obrázku situace vyjme a požádá žáka – skupinu žáků, aby chybějící obraz dovyprávěli, domalovali či předvedli
 • Učitel vybere žáka – skupinu žáků, aby předstoupil(i) před třídu se svojí situací a popsal(i) všem, co se v ní stalo.
 • Situace rozebereme z různých hledisek, například: Kde se stala chyba? Jak tomu šlo zabránit? Jak se v takové situaci správně zachovat? Co ještě by se mohlo stát? apod.
 • Žáci hledají na čtveřici obrazů společné prvky, obrázky či podstatná jména, tvoří větnou stavbu, referát, hledají společné jmenovatele.
 

Proč pomůcku použít:

 • vypracovaná témata osloví většinu předmětů prvního stupně (prvouka, sloh, výtvarná výchova, jazyk český)
 • pomůcka rozvíjí vnímání, paměť, fantazii, logické myšlení a řeč /vyprávění/
 • dítě se učí správně chápat souvislosti a vztahy mezi jevy
 • princip práce žáci rychle pochopí
 • oživení hodiny /žáci třídí, řadí, vyprávějí, malují či předvádějí/
 • zjednodušená příprava do hodiny.
 • každopádně zjednodušenou přípravu do hodiny
 • aktivní zapojení co největšího počtu žáků do probíraného tématu
 • žáci chtějí pracovat, neboť zapojí většinu smyslů a práce je různorodá
 • vysvětlovaný problém je forma hry

Vydáváme tato témata:

 1. Nebezpečné situace I.
 2. Nebezpečné situace II.
 3. Dopravní výchova – chodci
 4. Dopravní výchova – cyklisté
 5. Slušné chování
 6. Vzájemné respektování
 1. Péče o zdraví
 2. Rodina
 3. Společenské chování
 4. První pomoc
 5. Ekologie
 6. Informační a komunikační technologie

Použité materiály:

Barvy, papír a laminace má testy na zdravotní nezávadnost.
Obrazy z křídového papíru jsme testovali:

 • na cucání
 • na ohýbání z nervozity
 • na pevnost, ukazujete-li obrazy třídě
 • na roztržení, když se žáci o obrazy tahají
a zvolili jsme takové materiály, abyste byli dlouho spokojeni. Uvnitř obalu najdete popis situací a na zadní straně návod a způsoby použití.

Rozměry:

Obrazy jsou formátu A5.

Záruční lhůta a náhradní díly

Viz.: Obchodní podmínky

Cena:

620,- Kč provedení standard
840,- Kč provedení standard + oboutranná laminace 80 mic TOUCH kapsa
Na tuto pomůcku můžete čerpat peníze ze šablon.

Obj.č. 02-30 Dopravní výchova - chodci - (provedení standard) - 620,- Kč
Obj.č. 02-31 Dopravní výchova - chodci - (provedení standard + oboustranná laminace) - 840,- Kč
Obj.č. 02-10 Nebezpečné situace I. - (provedení standard) 620,- Kč
Obj.č. 02-11 Nebezpečné situace I. - (provedení standard + oboustranná laminace) 840,- Kč
Obj.č. 02-20 Nebezpečné situace II. - (provedení standard) 620,- Kč
Obj.č. 02-21 Nebezpečné situace II. - (provedení standard + oboustranná laminace) 840,- Kč
Obj.č. 02-50 Slušné chování - (provedení standard) 620,- Kč
Obj.č. 02-51 Slušné chování - (provedení standard + oboustranná laminace) 840,- Kč
Obj.č. 02-60 Vzájemné respektování - novinka - (provedení standard) 620,- Kč
Obj.č. 02-61 Vzájemné respektování - novinka - (provedení standard + oboustranná laminace) 840,- Kč

vytisknout.gif, 1 kB objednavka.gif, 1 kB poslat.gif, 1 kB
 
 

Mapa stránek

Úvodní strana
O nás
Kontakty
Záruční a obchodní podmínky

Služby

Projektové dny - šablony
Novinky e-mailem
Ceník a objednávka zboží
Dotazy a připomínky

Kontakt

+420 606 720 683
didakt@didakt.cz
bezpecna_skolka.png, 25 kB