ZÁRUČNÍ PODMÍNKY DIDAKTpuntik.png, 0 kB

Díky vysoké kvalitě vstupních materiálů a profesionálnímu zpracování vám můžeme poskytnout nadstandardní dlouhodobé záruky na kvalitu a odolnost multifunkčního dopravního hřiště DIDAKTpuntik.png, 0 kB

ZÁRUKA

5 let záruka

 • na vysoce odolnou laminaci interiérové samolepky, jestliže je umístěna v prostorách heren, jídelen, tělocvičen a je zde pohyb v přezuvkové obuvi. Nejsou zde extrémní vlhkostní rozdíly (např. zádveří u hlavních vchodů) a extrémní teplotní výkyvy (např. blízkost topidel na tuhá paliva).
 • na barevnou životnost interiérové samolepky a interiérové plachty do heren - stálobarevnost.
 • na měkčené PVC pro vyrovnání podkladu u interiérové samolepky.

2 roky záruka

 • na PVC interiérovou samolepku s podlahovou vysoce odolnou laminací, jestliže je umístěna v prostorách vysokého zatížení. Kdy dochází ke styku s posypovou solí, pískem, vycházkovou obuví a jsou zde extrémní teplotní a vlhkostní rozdíly.
 • na venkovní plachtu.
 • na Skákací panáky - nástřik barvami. Přilnavost barvy k podkladu. (Barva drží k betonu, asfaltu, zámkové dlažbě, nebude se loupat).
 • na veškerý doprovodný materiál.
 • na veškeré zboží mimo výše uvedených.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zmíněné záruky zahrnují bezplatnou opravu, případně výměnu, dovoz a instalaci náhradních dílů. Oprava či nahrazení bude provedeno bez nepřiměřeného zdržení. Pro nový, resp. opravený díl platí odpovídající podmínky záruky, avšak nejdéle po dobu, pro kterou platila původní záruční doba.

Záruka se vztahuje na poškození vzniklá vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad nebo na poškození těmito vadami zaviněná.

Záruka je platná pouze za předpokladu, že provozování a údržba hřiště byly prováděny přesně dle pokynů DIDAKTpuntik.png, 0 kB a platných právních předpisů. Pro uplatnění reklamace je nutné předložit originál záručního listu a dokumenty, které jasně prokážou, jak byla prováděna kontrola a údržba výrobku. Reklamaci je možné uznat pouze v případě doložení všech předepsaných kontrol a pravidelné údržby – viz Pravidla údržby herních prvků DIDAKTpuntik.png, 0 kB

Záruka se nevztahuje na závady plynoucí z vandalství nebo hrubého zacházení či nepřiměřeného používání ani na následky živelných pohrom. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená běžným opotřebením během používání.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybou při instalaci svépomocí.

Reklamaci nelze uznat:

 • Pokud byl výrobek vystaven takovým vlivům prostředí, které nebylo možno předvídat.
 • Pokud zákazník neinformoval o potřebě opravy během 14-ti dní ode dne, kdy závada byla, nebo měla být, objevena.
 • Jestliže zákazník nebo jiná osoba jakýmkoliv způsobem zasahoval do výrobku bez souhlasu DIDAKTpuntik.png, 0 kB

Barevné řešení prvků na fotografiích pouze orientační. DIDAKTpuntik.png, 0 kB si vyhrazuje právo na změny rozměrů, barev, podoby a technického provedení výrobků.

Pravidla údržby

Na údržbu má zásadní vliv absence abraziva jako např. kamínky, písek, ale třeba i mycí prostředky.
Umývat lze běžnými čistícími prostředky, mimo ty, které obsahují zmiňovaná abraziva.
Černé skvrny vzniklé např. od podrážek bod, snadno dostanete dolů za použití navlhčeného hadříku v technickém lihu, jen ne těžkými rozpouštědly.

Postup údržby interiérové samolepky

 1. Zameteme interiérovou samolepku smetákem.
 2. Poté navlhčíme samolepku vodou a mokrým hadrem setřeme.

Postup údržby venkovní plachty

 1. Zbavíme plachtu velkých nečistot, za pomocí smetáku.
 2. Poté navlhčíme plachtu vodou a stěrkou vymeteme - viz video údržba a čištění. Ideální je vystříkat plachtu vodou ze zahradní hadice.
 3. Nakonec mokrým hadrem vytřeme.
vytisknout.gif, 1 kB objednavka.gif, 1 kB poslat.gif, 1 kB
 
 

Mapa stránek

Úvodní strana
O nás
Kontakty
Záruční a obchodní podmínky

Služby

Projektové dny - šablony
Novinky e-mailem
Ceník a objednávka zboží
Dotazy a připomínky

Kontakt

+420 606 720 683
didakt@didakt.cz
bezpecna_skolka.png, 25 kB