Model dopravního hřiště

zs.png, 2 kB sd.png, 2 kB

Model je určen pro výuku na 1. stupeň ZŠ. 1. - 3. ročník na něm procvičí téma Bezpečně do školy a 4. ročník se připraví na úspěšné získání Průkazu cyklisty.

Model je také vhodný do dopravních kroužků, máme kladnou odezvu i pro 2. stupeň. Spojuje přednosti velkého dopravního hřiště s možností výuky zásad silničního provozu přímo ve třídě. Model přitom může sloužit i jako vynikající doplněk k výuce v jiných předmětech. Například Prvouka - Naše město, Angličtina - popis pojmů, Český jazyk - pochopení zadání a popis textu. Jde o pomůcku, kterou jsme vyvíjeli přímo ve školském prostředí. Díky tomu se nám podařilo ideálním způsobem vyřešit funkčnost a odolnost jednotlivých součástí modelu.

obr001_mala.jpg, 118 kB
           Práce s modelem je jednoduchá a návodná...
Vyučující nemusím mít hluboké dopravní znalosti, stačí všeobecný přehled.
Názornost a manipulativnost...
 
Vypracovaná metodyka...
Pro práci s modelem máme zpracovánu metodyku, která obsahuje 300 otázek souvisejících s modelem.
Model je snadno skladovatelný...
Deska modelu je ze dvou kusů a se všemi ostatními komponenty se uloží do pevné krabice.
Dopravní značky jsou zahnuté...
Pravoúhlým ohnutím značek jsme dosáhli toho, že dopravní situace je pro každého okamžitě přehledná. Značky vidíte z prchu - z ptačí perspektivy.
Dopravní značky nepadají, ani se neposouvají...
Dopravní značky jsou zabodnuty do modelu tak, aby se samovolně neposouvaly, ani nepadaly při používání modelu.
Dopravní značky lze libovolně rozmísťovat...
Můžete si tak vytvořit svoji vlastni situaci, například z okolí vaší školy.
Dopravní značky jsou pružné...
Použitý plast je velmi odolný a hlavně pružný.
Zadní strana je určena pro vás...
Na druhou stranu hřiště si můžete vytvořit konkrétní mapu okolí vaší školy.
K modelu lze dokoupit další doplňky pro výuku dopravní výchovy...
Například kolečko křižovatky, modelové situace v obrazech - chodci, elektrická výuková hra - dopravní značky

Popis modelu dopravního hřiště

Obsah balení:

Dvě desky dopravního plánu, dva klipy na vzájemné sepnutí a zafixování desek, 7 barevných listů s testovými otázkami, 27 dopravních značek + 5 náhradních, 6 figurek, 3 modely autíček, 4 modely jízdních kol.

Rozměry modelu:

Celkové rozměry základního modelu pro max. 12 žáků jsou po rozložení dvou dílů 84x60 cm. Pro početnější třídy žáků je model tvořen rovněž ze dvou dílů, ale jeho celkové rozměry po rozložení jsou 120x84 cm.

Model je včetně všech komponentů dodáván v papírové krabici z pevného kartonu, jejíž rozměry jsou 62x44x5,5 cm. Větší varianta má rozměry 84x60x5,5 cm. Krabice je snadno přenosná.

Pro početnější třídy žáků je model tvořen rovněž ze dvou dílů, ale jeho celkové rozměry po rozložení jsou 120x84 cm. Větší varianta má rozměry dvou desek 2ks 84x60 cm. Tyto dvě desky jsou k sobě přiloženy obrazy dovnitř a seplé přenosným popruhem jež lze zavěsit na zeď při skladování nebo zavěsit na rameno pro přenášení. Viz na úvodním obrázku pomůcky "Všeználek - multifunkční deska". Zbývající komponenty jsou uloženy v textilním pytlíku, jež se dá zavěsit na popruh. Vše je snadno přenosné a skladovatelné.

ZPŮSOBY PRÁCE

Učitel má k dispozici sadu připravených testových otázek se správnými odpověďmi, zatímco žáci mají pouze zadání ve svých 3 sadách testových otázek. Test A - žlutý papír, test B - růžový papír, test C - zelený papír. Každý test obsahuje obtížnost 1 - 4. Žáci jsou vedeni od jednoduchých problémů, které mohou řešit ve větším kolektivu s učitelem až po samostatné testy, jež v menších skupinách procvičí a prohloubí jejich znalosti. Na této variabilní pomůcce se dá vyzkoušet většina existujících dopravních situací.

obr003_mala.jpg, 10 kB obr004_mala.jpg, 11 kB obr005_mala.jpg, 17 kB model_divka_small.jpg, 17 kB
Ukázka testu pro žáky Ukázka testu - zadání pro žáky Ukázka testu pro kontrolu
se správnými odpověďmi
k rukám učitelů
Ukázka zkoušení
doravních situací

Je samozřejmě na každém z vyučujících, jakým způsobem pomůcku využije. Fantazie zde určitě má prostor a jak už jsme zdůraznili, model má v zásadě nekonečnou řadu možností. Pro ty, kdo s modelem začínají, jsme každopádně připravili tento základní postup:

 • Kapitola: Seznámení s pojmy na modelu.
  S jejich pomocí se Vy i žáci postupně seznámíte s detaily a pojmy modelu, které model nabízí. Například: "Požádáte žáky, aby Vám na plánu ukázaly, kde se přechody nacházejí a zda by dokázaly spočítat všechny přechody na modelu. Zapojte všechny žáky. Učitel se ptá: "Přechody spočítejte a ukažte na prstech rukou teď!". Stejně tak otázka: "Kdo si myslí, že je přerušovná středová čára u muzea, kdo si myslí že ano, zvedne ruku, kdo si myslí, že ne, nechá ruce dole". Poté s nimi můžete probrat tento dopravní prvek podrobněji a uvést jej do obecných souvislostí. K čemu přechod slouží? Správně se rozhlédnout a co všechno musím udělat, než na přechod vstoupím? Jak se na přechodu pohybují a vyhýbají chodci společně s cyklisty? Kde se nachází podobná situace v našem okolí? Atd.
 • Kapitola: Nácvik správného chování v nebezepčných situacích - bílý papír
  Toto jsou vybrané nejnebezpečnější kritické situace, kde často dochází ke úrazům dětí. Vysvětlete je žákům a předveďte na dopravním modelu. Požádejte žáky, aby sami popsali a ukázali ostatním spolužáků, do jaké nebezpečné dopravní situace se již dostali.
 • Dále vás mohou modelem provázet barevné listy se třemi sadami testů (A - papír žlutý, B - papír růžový, C - papír zelený). Díky tomu může být třída například rozdělena do tří skupin, z nichž každá vypracovává jednu sadu otázek. Dopravní model je přitom pro všechny skupiny společný. Může se tak lépe zapojit více žáků a týmy mohou soutěžit, kdo nejdříve a nejlépe zodpoví všechny otázky. Podle našich zkušeností je ideální počet 4 žáci v jednom týmu. Učitel má přitom k dispozici vlastní sady testů (příčně přeškrtnutých), které obsahují nejen otázky, ale i správné odpovědi. Žáci mohou tyto listy případně využít i jako kontrolní prvek při samostatné práci ve skupinách.
 • Prvním úkolem každé sady (obtížnost 1) je logické rozmístění dopravních značek do modelu. 19 ks značek žáci umístí podle návodu, zbytek 8 ks musí logicky doplnit. Konečné rozmístění značek je ve všech sadách stejné, aby mohly všechny tři skupiny žáků pracovat na modelu současně.
 • Dalším úkolem každé sady (obtížnost 2) je procvičení pojmů a jejich lepší pochopení. Například: Kolik je na modelu zastávek autobusu? Kde se nachází křižovatka s řazením do pruhů? Kolik křižovatek nemá přechod? Apod.
 • V předchozích fázích se předpokládá práce učitele s celým kolektivem současně, protože odpovědi na otázky jsou jednoduché a stručné. Kvízové otázky (obtížnost 3) jsou už obtížnější a slouží k prohloubení získaných vědomostí. Žáci zde musí více než v předchozích úkolech zapojit logické myšlení a představivost.
 • Poslední a pro žáky nejtěžší součástí testových otázek je řešení situací na křižovatkách (obtížnost 4).

U modelu je vhodná přítomnost učitele jakožto lektora zejména při práci s mladšími a méně zkušenými žáky. V tom případě je dobré pracovat formou diskuze za přispění učitele a pohybovat se v oblasti úkolů s nižší obtížností. Žáci čtvrtých a vyšších tříd mohou vytvořit až tři týmy a pracovat samostatně. Jeden tým pracuje s testem A - žlutý papír, druhý tým s testem B - růžový papír a třetí tým s testem C - zelený papír.

Náměty otázek jsme čerpali z testů BESIPU, se kterými se žáci setkají na dopravních hřištích. Jestliže máte možnost dopravní hřiště navštívit, je náš model ideálním prostředkem k získání teoretických i praktických znalostí ještě dříve, než se na dopravní hřiště vypravíte.

Ještě důležitější ale pochopitelně je, aby byly děti připraveni do skutečného silničního provozu. Pevně věříme, že tento model napomůže, aby se pohyb v současném intenzivním silničním provozu stal pro děti co nejbezpečnějším. Doufáme, že pomůže nejen tomu, aby se na silnici dobře orientovaly, ale rovněž k tomu, aby se už od útlého věku učily toleranci a ohleduplnosti vůči ostatním řidičům, cyklistům či chodcům.

Díky tomu, že žáci nejsou od začátku postaveni před hotový plán a podílí se na jeho dokončení, mohou proniknout daleko intenzivněji do logiky silničního provozu. Prostřednictvím práce ve skupinách se navíc rozvíjí schopnost kolektivní spolupráce, porozumění a všeobecná tolerance.

Použité materiály:

Deska modelu je velmi pevná a stabilní. Základem je MDF deska určená pro plovoucí podlahy. Povrch modelu je laminovaný, aby byl odolný otěru a vodě. Testy jsou zalaminované. Dopravní značky spolu s jízdními koly jsou z pružného plastu. Autíčka a figurky jsou kvalitní a pevné.

obr006_mala.jpg, 34 kB

Příslušenství a doprovodný materiál:

Příslušenství

model_prislusenstvi.png, 112 kB
 
 • Dvě desky dopravního plánu + dva klipy na vzájemné sepnutí a zafixování desek
 • 7 barevných listů s testovými otázkami + seznam komponentů
 • 27 dopravních značek + 5 náhradních
 • 6 figurek
 • 3 modely autíček
 • 4 modely jízdních kol
 • V případě ztráty, případně poškození jsme jako výrobci schopni dodat chybějící komponenty.

Doprovodný materiál:

kolecko.jpg, 6 kB znacky.jpg, 12 kB 1a.jpg, 15 kB  
Kolečko – křižovatky Elektronická výuková hra Dopravní výchova - chodci  
Dopravní značky Dopravní značky    

Cena:

* cena včetně DPH
* Obj.č. 01-01 Model dopravního hřiště (základní rozměr 84x60 cm) - 2600,- Kč
* Obj.č. 01-02 Model dopravního hřiště (zvětšený rozměr 120x84 cm) - 3250,- Kč
* Obj.č. 01-00 Zvýhodněná sada - Model dopravního hřiště (základní rozměr 84x60 cm) + Dopravní značky + Modelové situace v obrazech - Dopravní výchova - chodci (300g křídový papír) + Odměny - 20 ks reflexní samolepky smajlík - 3200,- Kč

vytisknout.gif, 1 kB objednavka.gif, 1 kB poslat.gif, 1 kB
 
 

Mapa stránek

Úvodní strana
O nás
Kontakty
Záruční a obchodní podmínky

Služby

Projektové dny - šablony
Novinky e-mailem
Ceník a objednávka zboží
Dotazy a připomínky

Kontakt

+420 606 720 683
didakt@didakt.cz
bezpecna_skolka.png, 25 kB