PROJEKTOVÉ DNY S POMŮCKAMI firmy DIDAKT puntik.png, 0 kB

Šablony II a III


 

 

Proč realizovat projekt s námi?

sd.png, 2 kB ms.png, 2 kB zs.png, 3 kB       

1. Chtěli byste si naše pomůcky zakoupit a uvažujete o jejich využití na Vaší škole? Pozvěte mě, domluvíme projektový den Vám na míru.

2. Možná už máte naše pomůcky. Rozšířím Vám možnosti, jak pomůcky využít do maxima. Díky tomu, že jsem pomůcky vyvíjel a prototypy ladil ve školských zařízeních.

3. Uvažujete o koupi nových pomůcek? Proč se nepřesvědčit v projektovém dni o smysluplnosti jejich využití.

 

 

Projektový den ve výuce dle MŠMT

sd.png, 2 kB ms.png, 2 kB zs.png, 3 kB       

Povinná šablona pro MŠ a ZŠ

Témata projektových dnů: polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení
Pedagog a odborník z praxe naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin
Projektové vzdělávání: vedení dětí/žáků k samostatnému zpracování úkolů/řešení problémů, vzájemné spolupráci a odpovědnosti
Odborník z praxe dle volby ředitele školy
1 odborník + třídní učitel + asistent dané třídy = skupina max. 30 dětí/žáků
Možnost využít připravené programy

 

 

Témata projektových dnů MŠ

ms.png, 2 kB       

Malý záchranář
   Poznej povolání záchranáře, co potřebuje ke své práci, nauč se chránit sám sebe, jak se zachovat v případě nebezpečí.

Vzájemné respektování
   Udržujeme čistotu a pořádek. Vážíme si věcí. Nebereme druhým, co nám nepatří. Vážíme si věcí kamarádů, školy i svých. Neubližujeme kamarádům. Uklízíme v šatně. Neběháme po chodbách. Starší pomáhají mladším. Sami na něco nestačíme - požádáme druhé. Když jeden mluví, ostatní naslouchají. Problém řešíme domluvou. Podporujeme se navzájem. Umíme se rozdělit.

Voda je život
   Kde se voda bere? K čemu ji využíváme? Jak s ní šetřit? Co dobrého i špatného může voda způsobit.

Příroda kolem nás
   Koloběh vody v přírodě, proč je voda důležitá pro život, voda v různých podobách. Stejně tak k tématům zvířata, stromy, rostliny, atd.

Dopravní výchova
   Nácvik rozhlížení, přecházení přes přechod, chůze po chodníku formou her pokusů a úkolů.

Hrajeme si na povolání našich rodičů
   Lze to spojit s praktickou polytechnickou výchovou.

Úkoly, hry a pokusy 16-ti témat RVP
   Povídání - Formou povídání s dětmi proberete, co o tématu vědí
   Otázky - Ověřte si, jak děti nabité poznatky dokážou reálně použít na hřišti
   Hry - Dejte dětem volnost
   Pokusy - Sami na sobě si uvědomíte určité zákonitosti
   Úkoly - Umět se domluvit, vyjádřit a nebát se prosadit svůj názor

 

 

Témata projektových dnů ZŠ a ŠD

sd.png, 3 kB zs.png, 3 kB       

Malý záchranář
   Základy záchrany života, praktický nácvik první pomoci, jak se chovat v případě nebezpečí, základy zdravovědy.

Vzájemné respektování
   Udržujeme čistotu a pořádek. Vážíme si věcí. Nebereme druhým, co nám nepatří. Vážíme si věcí kamarádů, školy i svých. Přicházíme včas, upravení a čistí. Neubližujeme kamarádům. Uklízíme v šatně. Co způsobíme druhým, stane se i nám. Neběháme po chodbách. Starší pomáhají mladším. Sami na něco nestačíme - požádáme druhé. Když jeden mluví, ostatní naslouchají. Problém řešíme domluvou. Podporujeme se navzájem. Umíme se rozdělit.

Voda je život
   Výroba energie, udržení vody v krajině, čištění vody, vodní a odpadové hospodářství, spotřeba vody, šetření vodou....

Příroda kolem nás
   Skupenství vody, vlastnosti vody, organismy žijící ve vodě, pokusy s vodou, voda v globálních souvislostech...

Společenské hry
   Puzzle, dopravní závod - obdoba člověče nezlob se, šťouchaná, hra na policajty a zloděje, Dva týmy spolu soutěží, kdo převede své chodce nebo převozí do protějšího domu dříve než druhý tým.

Dopravní výchova
   Jízda zručnosti. Pohyb chodců. Nácvik správného chovaní v kritických situacích chodců i cyklistů.

Finanční gramotnost
   Diskuze o položkách a tvorbě rodinného rozpočtu.
   Vytvoření skupin kamarádů. Ve skupině si rozdělí funkce a osobnosti rodiny.
   Ve skupině simulují různé finanční výdaje rodiny.
   Řešení neočekávaných finančních výdajů, případně výpadku příjmů.

Úkoly, hry a pokusy 16-ti témat RVP
   Povídání - Formou povídání s dětmi proberete, co o tématu vědí
   Otázky - Ověřte si, jak děti nabité poznatky dokážou reálně použít na hřišti
   Hry - Dejte dětem volnost
   Pokusy - Sami na sobě si uvědomíte určité zákonitosti
   Úkoly - Umět se domluvit, vyjádřit a nebát se prosadit svůj názor

 

 

Harmonogram projektového dne

sd.png, 2 kB ms.png, 2 kB zs.png, 3 kB       

7:45 - 8:00  - osobní domluva na místě (Já + učitel + asistent dané třídy).
8:00  - I. blok práce s dětmi
8:45  - přestávka (v MŠ - svačinka)
9:00  - II. blok práce s dětmi
9:45  - přestávka (v ZŠ - svačina)
10:00  - III. blok práce s dětmi
10:45  - přestávka
11:00  - IV. blok práce s dětmi
11:45  - oběd
12:15 - 16:00  - časový prostor pro realizaci projektového dne ve školních družinách

Jednotlivé časy lze upravit dle zvyklostí a potřeb zařízení.

 

 

Místa projektový den

sd.png, 2 kB ms.png, 2 kB zs.png, 3 kB       

třída
zahrada
tělocvična
dvůr
sportovní areál školy

 

 

V ceně projektového dne je:

sd.png, 2 kB ms.png, 2 kB zs.png, 3 kB       

Příprava projektového dne
Využití aktivizačních metod, metod kooperativního učení, rozvoj kritického myšlení a kreativních metod výuky.

Zapojení odborníka z praxe
Zkušený lektor pro práci s dětmi - žáky v oblasti sdílení zkušeností s pedagogy.

Atraktivita pomůcek a místa
Firma DIDAKT zajistí potřebné pomůcky pro realizaci jak ve škole, tak i v jejím blízkém okolí.

Cena projektového dne:
Činnost odborníka - 3 200,- Kč
Cestovné - 5,50 Kč/km (Účtujeme pouze cestu k Vám)

 

 
vytisknout.gif, 1 kB objednavka.gif, 1 kB poslat.gif, 1 kB
 
 

Mapa stránek

Úvodní strana
O nás
Kontakty
Záruční a obchodní podmínky

Služby

Projektové dny - šablony
Novinky e-mailem
Ceník a objednávka zboží
Dotazy a připomínky

Kontakt

+420 606 720 683
didakt@didakt.cz
bezpecna_skolka.png, 25 kB